Bjørndal Aktivitetsskole

Akitivitetsskolen blå logo

Baser

Første klasse holder til i venstre del av AKS-bygningen. Der har også fjerdeklassingen fått sitt eget aktivitetsrom. Andre og tredje klasse deler høyre side av lokalet.  Midtre del av bygget er vår felles spisesal. Hver base har faste voksne og sin egen aktivitetsplan.

 

Satningsområder

Basene tilbyr ulike aktiviteter som er planlagt ut ifra fem satningsområder som er utarbeidet av utdanningsetaten i Oslo. Disse områdene er:

  1. Fysisk aktivitet og lek
  2. Natur, teknikk og miljø
  3. Kunst, kultur og kreativitet
  4. Mat og helse
  5. Lekser og fordypning.

 

Om du ønsker å lese mer om Aktivitetsskolen Oslo på et generelt plan, kan du trykke på lenkene til venstre.

 

Aktiviteter

Hver dag får elevene tilbud om en til to fordypningsaktiviteter som er planlagt ut i fra rammeplanens mål. Bjørndal AKS har stor tro på elevens medbestemmelse, og ofte er aktivitetene planlagt i samarbeid med barna. Aktivitetsskolen er en selvstendighetsarena, og elevene bestemmer selv om de vil delta på aktiviteter eller ikke. Inne på avdelingen er det tilrettelagt for ulike aktiviteter som tegning, perling, hekling, konstruksjonslek m.m. Ute er det daglig voksenstyrte aktivitet og stor mulighet for frilek. 

 

Vi så heldige at vi er en av fem aktivitetsskoler som mottar et eget kurstilbud fra Den Kulturelle Skolesekken. Dette innebærer at vi hver tirsdag får besøk av 3 pedagoger i musikk, teatersport og kunst. Bjørndal AKS har derfor valgt å legge et ekstra fokus på kunst, kultur og kreativitet.  

 

Måltider

Som en av få aktivitetsskoler i Oslo, tilbyr vi måltider fem dager i uken. 3 av disse er varmmat. Matservering skjer i husets spisesal.

Barna spiser når de kommer til aktivitetsskolen eller etter leksehjelp. Vi satser på et sunt og variert kosthold, med hovedfokus på vegetarisk kost. Hver onsdag serveres "ukens fisk".

 

Leksehjelp

Mandag og tirsdag får 2. – 4. klassingene tilbud om leksehjelp på aktivitetsskolen, der vi tilrettelegger for et godt læringsmiljø.  Leksehjelpen er organisert trinnvis, der leksehjelpere bidrar underveis.

 

Leksehjelperne retter ikke alle leksene, og det bes om at foreldre gjennomgår leksene med elevene på ettermiddagen. Leselekser gjøres hjemme.