Kontakt AKS

Henvendelser angående:

  • Innmelding
  • Oppsigelse av plass
  • Endringer av oppholdstid
  • Spørsmål angående faktura

Gjøres til aktivitetsskoleleder: Ewelina Knutsen

tlf: 23169580

ewelina.knutsen@ude.oslo.kommune.no