Rutiner

Dagsrytmen i aktivitetsskolen

 

Kl 7.30 -8.15 Åpning

Morgenåpent ved Hovedhuset. Vi legger vekt på rolig lek på morgenåpningen. Barna har mulighet til å spise medbrakt frokost. Av sikkerhetsmessige grunner er det ikke anledning å gå ut før barna går på skolen. Barna går til skolen kl. 08.15. 1. klasse åpner dørene kl. 8.00.

 

Etter skoleslutt Etter skoleslutt samles barnet på hver sin base for registrering, og for utveksling av informasjon/ meldinger. Barna krysses inn ved “kryssebordet” ved inngangen til AKS. På vei inn bruker barna barnetavlen for å velge blant dagens aktiviteter.

 

13.00 – 14:15  Måltid Det blir servert et enkelt måltid mat hver dag mellom kl. 13 og 14.15  Tre varme måltider, ellers knekkebrød med pålegg. Måltidet er ikke ment som en erstatning for dagens middag.

 

13:00 - 14:30 Leksehjelp 2. - 4. klasse får tilbud om leksehjelp mandag og tirsdag. Leksehjelpen organiseres trinnvis. Vi ber om at foreldre går gjennom leksene med barna på ettermiddagen. Leselekser gjøres hjemme.

 

14:30 – 15:45 Aktivitetstid Organiserte aktiviteter i samsvar med gjeldende ukeplan/årsplan. Nærmere informasjon om aktivitetene vil bli satt opp på infotavlen. I tillegg til to baser i hovedhuset blir det aktiviteter i aulaen/musikkrommet og i gymsalen.


Avslutning: Kl. 16.30-17:00 Barna samles på en avdeling, der vi tegner eller rydder.  

Aktivitetsskolen stenger  Kl 17.00  

 

Rutiner for henting

Rutiner for fremmøte/henting: For å kunne i vareta en god sikkerhet rundt barna, er det svært viktig at vi har gode rutiner for henting/bringing. Det skal utarbeides skriftlige avtaler med alle foresatte når barna skal gå hjem, hvem som skal hente barnet og tidspunkt for henting. Endringer av avtalen skal være skriftlig.

 

Alle barn skal registreres ved fremmøte, både om morgen og ved skoleslutt. Skolens lærere gir melding om barn som er fraværende. Barn som har vært på skolen, men som ikke er registrert inn på Aktivitetsskolen skal umiddelbart etterlyses og foresatte kontaktes. Alle må huske å ”krysse barnet ut” /takke for dagen før de går hjem. Foreldre/foresatte må gi skriftlig melding ved endring av gå-hjem-tids avtalen. Telefonering i forbindelse med ”gå-hjem-tid” skal kun benyttes i helt spesielle tilfeller. Elever og ansatte blir ellers forstyrret i samspill og aktiviteter.