Informasjon skolestartere 2021 - 2022

INFORMASJON AKTIVITETSPLAN

Oppmøte

 • AKS åpner 2.august. Oppmøte kl. 09.00.

Du må ha med:                            Vi skal:

 • Vann                                    - Bli kjent
 • Matpakke                            - Ha det gøy
 • Innesko                               - Aktiviteter ute og inne
 • Skiftetøy
 • Klær til all slags vær

Vi skal også ha aktiviteter og sosialkompetanse i: 

 • Kunst, kultur og kreativitet
 • Fysisk aktivitet og lek 
 • Natur, teknikk og bærekraftig miljø 
 • Mat og helse
 • Frilek   

INFORMASJON TILVENNINGSPLAN

Tilvenning:

 • Det er lurt å sette av god tid til innkjøring de tre første dagene. En god regel er å gjøre dagene kortere ved å hente tidlig. På den måten tilvennes barnet gradvis. Målet for tilvenning er at barnet blir trygg på de voksne, trygg på omgivelsene og kjent med de andre barna. Derfor ønsker vi at barna deltar på samlingsstunden vår klokken 10:00 og måltidet som følger etter. PS: Under følger vårt eksempel på tilvenningsplan:   
 1. DAG 1: Barnet blir levert. Foresatte er sammen med barnet, snakker med personalet, og blir kjent på avdelingen sammen med barnet. Når barnet har blitt litt kjent kan foresatte la barnet være alene på avdelingen. Samlingsstund og måltid er en fin tid å la barnet bli kjent på egenhånd. Det er da veldig viktig å si tydelig ha det til barnet når du/dere går, samt fortelle når du/dere er tilbake. Det er lurt å avslutte dagen tidlig, gjerne et sted mellom klokken 12:00 og klokken 13:00.
 2. DAG 2: Barnet blir levert. Foresatte og personalet hjelper barnet å komme inn i lek. Når leken er godt i gang, trekker foresatte seg litt tilbake. Foresatte kan, som dag 1, la barnet være litt alene på avdelingen. Husk også nå å si tydelig ha det til barnet, samt fortelle når du/dere er tilbake. Avtal med personalet når du/dere kommer tilbake. Hvis du/dere lurer på noe er det bare å ringe. Som dag 1; avslutt dagen tidlig.
 3. DAG 3: Denne dagen kan barnet gjerne ha en lengre dag hvis innkjøringen har gått bra, og barnet virker trygg og harmonisk. Foresatte og personalet hjelper barnet inn i lek. Etterpå kan dere trekker dere tilbake. Ring gjerne om det er noe dere lurer på i løpet av dagen. Dersom du vet, er det lurt å fortelle barnet når du kommer for å hente. På denne måten trygger du barnet om at du kommer tilbake.     

 

 

 

 

 

Mat og drikke: I ferier: AKS tilbyr matservering hver dag. Barna må ha med seg en matpakke og drikkeflaske hver dag.

Klær: Første dag barnet kommer vil de få en egen garderobeplass med navnet sitt på. Det er viktig å ha med klær etter vær, skiftetøy som kan ligge på plassen og innesko. Dette må sjekkes daglig.

Henting: Vi forventer at foresatte henter barna sine flere ganger i løpet av uken, dette er for å sikre god kommunikasjon mellom skole og hjem. Det er selvsagt greit at søsken henter iblant, men vi gir ikke informasjon til søsken som omhandler barnet.

Diverse: Det er viktig at barna er smurt med solkrem før de kommer på Aktivitetsskolen hvis det er sol og varmt.

Kontaktinformasjon: ER DET NOE DU/DERE LURER PÅ, SPØR OSS! VI ER HER FOR DERE!

Rektor Annike Løkås, epost: Annike.Lokas@ude.oslo.kommune.no

Baseleder Melissa Sorouri melisa2412@osloskolen.no

Telefonnummer til basen er: 47 65 74 80, dette bruker vi også på turdager.

Vi gleder oss til å se deg/dere!

Med vennlig hilsen Bjørndal aktivitetsskole