Rutiner på AKS

Morgenåpning

Morgenåpent hver dag fra klokken 07:30 til 08:15 for elever med heldagsplass på AKS.

Morgenåpent skal være en hyggelig start på dagen med rolig spill, tegning, lesing eller perling. Det er også mulig å ha med seg frokostpakke og spise denne.

Elevene blir sendt ut klokken 08:15 og skal være ute i skolegården frem til skoleklokken ringer inn 08:30. Mellom 08:15 og 08:30 er det ansatte ved skolen som har inspeksjon på skolens område.  

Henterutiner

For å kunne ivareta en god sikkerhet rundt barna, er det svært viktig at vi har gode rutiner for henting/bringing. Ved skolestart deler baselederne ut "Foreldreavtaler" der foresatte fyller ut informasjon om hvem som kan hente barnet, eventuelt om barnet skal gå hjem selv, samt tidspunkt for henting. Endringer av avtalen skal sendes skriftlig til baseleder per e-post eller gis via telefon.

Det er viktig at foresatte melder ifra dersom eleven skal være borte hele- eller deler av dagen. Dette kan gjøres enten til kontaktlærer via skole-sms eller meldingsbok eller direkte til baseleder via e-post.

Lærere gir melding om barn som er fraværende til personalet på AKS. Barn som har vært på skolen, men som ikke blir registrert inn på Aktivitetsskolen skal umiddelbart etterlyses og foresatte kontaktes. Alle må huske å ”krysse barnet ut” /takke for dagen før de går hjem.

Basene har hver dag en kryssevakt som betjener basetelefonen, samt krysser elevene inn/ut av AKS. For å sikre et godt tilbud der voksne er tilstede for barna ber vi våre foresatte sende e-post i stedenfor å ringe inn på basen.

Ferier og fridager

I ferier og fridager er Rød og Gul base slått sammen til én base nede på Aktivitetsskolebygget, inngang A. Det er alltid en baseleder tilstede og minst én ansatt fra hver base. Dette for at elevene våre skal føle seg trygge. I ferier og fridager må elevene ha med seg en matpakke til første måltid som vi spiser rundt klokken 10:00. Vi serverer et varmt måltid som spises rundt klokken 13:00.