Skole-AKS samarbeid

Alle våre elever på 1 -  4. trinn er på skolen fra 08.30–15.30. Bjørndal AKS har i samarbeid med skolen tatt utgangspunkt i gratis kjernetid som tilbys på 1 - 4. trinn og utarbeidet en timeplan der gratis kjernetid inngår som en del av skoledagen.

Ved en slik organisering får elever, lærere og assistenter en unik mulighet til å bryte opp skoledagen og fylle på med økt norskspråkopplæring, sosialt samvær på tvers av trinnet gjennom fysisk aktivitet og lek, samt spennende aktiviteteter innenfor Natur, teknikk og miljø og Kunst, kultur og kreativitet.

Tanken bak et økt samarbeid mellom skole og AKS er økt norskspråkopplæring og økt fokus på sosial kompatense blant våre elever. I Rammeplanen for AKS står det at Aktivitetsskolen er en betydningsfull arena for utvikling av sosial kompetanse og allsidige ferdigheter i samhandling med andre i ulike situasjoner. Sosial kompetanse og språklige ferdigheter skal fremmes kontinuerlig gjennom varierte aktiviteter og mestringsopplevelser.