Bokuke på Bjørndal Skole

Elver som liker å være med på bokuka.

Bokuke er et tverrfaglig prosjekt som hele skolen er med på. Temaet varier fra år til år, men leseglede og kreativitet står alltid i sentrum.

Kurs

I stedet for vanlig skoledag, går elevene på "kurs". Elever fra og med 5. klasse får selv velge hvilke kurs de ønsker å delta. Tilbudet er bredt og varierer fra å lage skoleavis, spille rollespill, lage tegneserier, skuespill, og så videre.

Nye vennskap

Under bokuka får elevene mulighet til å samarbeide med elever på tross av klasse og klassetrinn.

Åpen dag

Bokuka avsluttes med en hyggelig kveld hvor alle som ønsker å stikke innom for å se hva elevene har jobbet med i løpet av uken er invitert til å stikke innom.

Lesing som grunnleggende ferdighet

Lesing er en grunnleggende ferdighet som i følge Kunnskapsløftet skal integreres i opplæringen i alle fag. Alle lærere er dermed posisjonert som leselærere med ansvar for lesing i sine fag.