Tenkekart i undervisningen

tenkekart

Bjørndal skole har deltatt i Utdanningsadministrajonens utviklingsprosjekt om bruk av tenkekart i undervisningen på alle trinn. Kartene gir visuelle bilder av hvordan vi tenker for å lære. Dette har betydning for elevenes kompetanse i lesing, skriving og regning, fagkunnskap og ord/begrepsforståelse.

Les mer i brosjyren.

Les mer om tenkekart