TIEY

Bibliotek

TIEY: Tidlig Innsats Early Years

  • Variert og tilpasset opplæring
  • Oppgaver elevene mestrer
  • Veilednig i små grupper i lesing, skriving og regning
  • Ulike læringsstasjoner: Matematikk, konstruksjon/forming, data, ABC og lesekrok
  • Alle får lik oppmerksomhet og mulighet for læring
  • Alle får utfordringer
  • Alle får bruke den tid de trenger 

 

Gjennomføring

1., 2., og 3. klasse starter dagen med 2 timer TIEY hver dag. Elevene er delt inn i grupper, etter nivå. Gruppene rullerer hvert 12. - 15. minutt til forskjellige stasjoner. På stasjonene jobber gruppene med oppgaver som er tilpasset deres nivå. Målet er at oppgavene ikke er for vanskelige eller for lette for elevene. Elevene i hver gruppe kan hjelpe hverandre. Lærerstasjonen gjør at læreren får bedre innblikk i hver enkelt elevs nivå og spesielle behov. Her foregår læring av nytt stoff tilpasset hver enkelt elev.

Foresattes roller

Foresattes innsats er svært viktig for elevenes leseutvikling. Derfor legges det stort fokus på at elevene leser mye hjemme. Foresatte tar del i lesingen hjemme, og loggfører barnas lesing daglig.

MÅL: Alle elever skal bli gode lesere!

Tilpasset undervisning

Elevene kommer til skolen med klare forventninger om at de skal lære. Ved å ta utgangspunkt i den enkelte elevs ferdigheter og legge opp undervisningen etter det, har vi større muligheter for at hver elev føler mestring og kan utvikle et godt selvbilde. Dette vet vi er avgjørende for hvordan elevene lykkes i skolen.

Drawing of a city