Trivselsleder

Gutt og jente illustrasjon

Trivselsleder er et program for økt organisert aktivitet og økt trivsel i friminuttene. På 6. trinn velger klassene trivselsledere i en periode som skal styre aktivitetene i spisefriminuttene mandag, tirsdag og torsdag.

I tillegg til å øke aktivitetsnivået, har de valgte trivselslederne en annen viktig jobb. De skal inkludere alle elevene i lekeaktivitetene, slik at ingen elever går alene. Målet er å få med flest mulig elever på ulike aktiviteter.

Dersom du vil vite mer om dette programmet, gå inn på deres nettside.