Veiledet lesing

Bibliotek

Lesestrategier

Elevene skal bruke lesestrategier selvstendig slik at de klarer å møte nye tekster og behandle dem med et kritisk blikk. I veiledet lesing begynner man å se på teksten ved først å fokusere på elevens forkunnskaper om emnet. Refleksjon og samtale står sentralt, vanskelige ord gjennomgås og gammel kunnskap revurderes mot ny. Det sentrale er at elevene skal forstå hva teksten handler om.

Aktiv læring

Veiledet lesing bidrar til at elevene er aktive i egen læring ved at lærer gir kontinuerlig tilbakemelding i forhold til den enkelte elevs faglige utvikling. Dette er spennende jobbing!