Tannhelsetjenesten

Barn blir regelmessig innkalt til tannhelsekontroll fra de er ca. 3 år gamle. Hvis barnet er under 3 år gammelt kan det få tannbehandling etter henvisning fra helsestasjon eller ved direkte henvendelse. Tannhelsetjenesten samarbeider med helsestasjonene om råd og veiledning.

Kontakt

Våre tannklinikker har åpningstid kl. 08.00–15.00/15.35. (Noen klinikker har åpent enkelte ettermiddager i tillegg). Det er også akutt beredskap på Spesialvdelingen for tannskader i tannklinikken Sentrum, Schweigaards gate 6 (Galleriet) alle dager kl. 13.00–15.00, tlf. 23 43 01 00.

Tannlegevakta i Tannklinikken Sentrum gir akuttbehandling til alle. Behandlingen der er gratis for barn og ungdom. Opplysninger om åpningstidene på tannlegevakta får en ved å ringe tlf. 22 67 30 00. 

Les mer om Oslo kommunes tannlegetilbud.