Skolestartere 2021/22

Barn hopper paradis.

1. skoledag

Vi gleder oss til å treffe de nye skolestarterne våre 1.skoledag!

Tid og sted: 16. august, kl. 10.15 ved flaggstanga

Foreldre er velkommen til å være med barna første skoledag. Rektor vil rope opp alle, og elevene vil få hilse på lærerne sine.

Vi har ca 1 time opplegg inne i klasserommene denne dagen.

AKS holder åpent for de som ønsker å benytte seg av AKS- tilbudet også denne dagen.

 

3 klasser

Vi skal lage 3 klasser. Det vil bli ca 20 elever i hver klasse. Hver klasse har sin kontaktlærer. Vi har assistenter og ressurslærer på trinnet.

Det er en stor og viktig jobb å sette sammen klasser. Mange hensyn skal tas. Det er viktig å forberede barna på at de ikke vil komme i samme klasse som alle de ønsker. Vi tar hensyn til georafi (alle skal ha noen å kunne gå sammen med), kjønn og  spesielle behov først. Vi prøver så langt vi klarer at alle barna får noen de kjenner fra før eller som går i samme barnehage. Vi vet av erfaring at barna blir kjent med nye og også får se alle sine gode venner hver dag. Vi er ute sammen, leker på tvers og er på AKS sammen. Det er spennende å begynne på skolen og bli kjent med nye barn og få nye venner! Det kan være lurt å snakke med barna om dette.

Klasselistene blir sendt ut i august, i god tid før 1.skoledag.

 

Skolestartbrosjyre:

Her kan dere lese mer om skolestart i denne brosjyren:

Velkommen til Bjørndal skole!