Innskriving for 1. trinn

Gutt og jente, med skoleelementer

Om ditt barn skal starte på Bjørndal skole høsten 2020 så er det nå på tide å tenke litt på skolestart, selv om det enda er lenge til.

 

Alle elever som tilhører Bjørndal skole skal møte på innskriving her torsdag 12.desember kl 17.00-19.00 i skolens administrasjonsbygg, 2.etasje.

 

Dette gjelder selv om:

  • Det søkes om utsatt skolestart
  • Det søkes om opptak i spesialskole eller spesialgruppe ved annen skole
  • Familien planlegger å flytte i løpet av våren/sommeren 2020
  • Det skal søkes om skolebytte til en annen skole enn innskrivingsskolen


Vi vil at innskrivingen skal være et hyggelig første møte med skolen, og vil gjerne at dere tar med barna slik at de får sett hvordan det ser ut inne hos oss. Selve innskrivingen tar ikke lang tid, men dere får treffe både rektor, inspektør, sosiallærer og AKS leder. Personer det kan være fint for både foreldre og barn å hilse på.

 

Vi serverer litt pepperkaker og saft, og alle vi som er tilstede har tid og mulighet til å svare på spørsmål.

 

Familier som har planer om å flytte eller velge en annen skole til skolestart vil bli innkalt til en samtale med skolens ledelse for å dele informasjon i etterkant av innskrivingen.

 

Skulle du ønske å snakke med oss om noe av det vi driver med, så vil vi veldig gjerne at du tar kontakt. Enten på selve innskrivingen, eller når som helst ellers.

 

For mer info om inskrivingen, se dokumentet under vedlegg!

 

Skulle du ønske å snakke med oss om noe av det vi driver med, så vil vi veldig gjerne at du tar kontakt. Enten på selve innskrivingen, eller når som helst ellers.

 

Ring skolenes kontor, 23169590 og spør etter oss, eller bruk epost:

Rektor:
Annike.Lokas@ude.oslo.kommune.no
AKS leder:
Ewelina.Knutsen@ude.oslo.kommune.no
Inspektør:
Marit.Skau@ude.oslo.kommune.no
Sosiallærer: Navnit.Pahil@ude.oslo.kommune.no