Kast ballen!

Kast ballen

Kast ballen er igangsatt av Norges Håndballforbund for å introdusere ball-leker til flere barn. Gjennom et skreddersydd undervisningopplegg som tas i bruk i kroppsøvingstimene, er målet at elevene tar med seg de morsomme lekene ut i friminuttet. 

 

Kast ballen arrangeres i hele Norge i ukene 37, 38, og 39. Skolen har fått ballnett med 80 baller som vi skal leke oss med på mange ulike måter. 

 

Kast ballen består av et differensiert opplegg for 1., 2. og 3. trinn, der innholdet består av flere elementer jo eldre de blir. Dette er gjort med utgangspunkt i variasjon i kognitive evner, koordinative ferdigheter, og faktorer som påvirker den praktiske gjennomføringen.

 

Kroppsøving

Hovedfokuset er morsomme aktiviteter der ballbehandling, kast og mottak og lekpregede småspillvarianter står i fokus. Øvelsene er laget med utgangspunkt i kompetansemålene i den nye læreplanen.

Dagens Kast ballen-utfordring

Det er utarbeidet øvelser som skal engasjere og motivere elevene til aktivitet med ball i friminuttet. 

Kast ballen-konkurranse

Den siste uken av Kast ballen-perioden er organisert som en konkurranse på tvers av skolene i hele Norge. Konkurransen er forbeholdt 3. klassingene, og handler om å være i mest mulig aktivitet med ball i friminuttene. 

Kast ballen-dagen

Alle 3. klassinger som deltar i Kast ballen får mulighet til å være med på Kast ballen-dagen.

 

Kroppsøvingsteamet på Bjørndal skole  gleder seg til Kast ballen. Vi håper at våre elever skal lære masse og ha det gøy i REAL perioden med Kaste ball aktiviteter!!!

 

Link til promovideo finner du HER

Link til Kast Ballen sin hjemmeside