Med skogen som klasserom

mandaler

I kunst og håndver lærte de å lage "landart", en kunstform der en bruker det en finner i naturen og setter sammen det sammen til vakre former og installasjoner. Blader, steiner, pinner, kongler, mose, bark, tilgangen på materialer i naturen er uendelig.


Oppgaven deres var å se etter så mange ulike former, farger og teksturer de kunne finne og sette disse sammen i mønster til en Mandala.

 

"Maṇḍala (devanagari: मण्डल) er sanskrit og betyr «krets», «sirkel» eller «ring». Ordet er sammensatt av roten mand, som betyr å «dekorere», «tegne», a som betyr «inneholde» – og suffikset la, som betyr «sirkel». En mer ordrett oversettelse er derfor «dekorasjon i en sirkel»

 

Elvenene jobbet i grupper på 3-4 i rundt en time og til slutt så alle på Mandalaene sammen mens gruppene fortalte hvordan de hadde samarbeidet, og hva de hadde tenkt i arbeidet med kunsten. Det ble mye vakker kunst!

 

Etterpå var det tid for mat- og helse-undervisning. Elevene varmet banan med sjokolade i glørne på bålet, og kokte havregrøt på primus.