Nye læreplaner fra høsten 2020

Bokstabel

Kunnskapsminister, Jan Tore Sanner (H), la mandag (06.01.20) frem de nye læreplanene for grunnskolen. De skal tas i bruk fra og med skoleåret 2020.

Dagens timetall og fag vil videreføres inn i ny læreplan, men det vil i tillegg innføres tre tverrfaglige temaer.

  • Demokrati og medborgerskap
  • Bærekraftig utvikling
  • Folkehelse og livsmestring

Temaene skal i følge utdanningsdirektoratet inngå i fagene der det er naturlig. For eksempel er bærekraftig utvikling lagt inn i norskfaget, og demokrati og medborgerskap er lagt inn i matematikk.

Videre bygger de nye emnene opp under kritisk tenkning og digitale ferdigheter som også skal bli en mer sentral del av hva norske barn skal lære på skolen.

 

Les mer på Utdanningsdirektoratets egne nettsider ved å trykke på linken under.