Skoleavis

skoleavis

Elevene på Bjørndal skole har begynt å lage sin egen skoleavis. Foreløpig er det seks elever fra tredje-, fjerd-e og femte-trinn som har fått rollen som journalister og fotografer. I avisa skal elevene skrive om ting som rører seg på skolen og i lokalmiljøet.