Ledelse og administrasjon

Rektor:

Annike Løkås

tlf: 23169596

annike.lokas@ude.oslo.kommune.no 

 

Assisterende rektor:

Lars Petterson

tlf: 23169597

lars.petterson@ude.oslo.kommune.no

 

Inspektør

Andreas Mikkelborg

tlf: 23169594

andreas.mikkelborg@ude.oslo.kommune.no

 

Sosialpedagogisk rådgiver

Navnit Pahil

tlf: 23169593

navnit.pahil@ude.oslo.kommune.no

 

Spesialpedagogisk rådgiver

Mari Botten

tlf: 23169595

Mari.botten@ude.oslo.kommune.no

 

Leder av Bjørndal Aktivitetsskole

Ewelina Knutsen

tlf: 23169580

ewelina.knutsen@ude.oslo.kommune.no

 

Kontorleder

Puspalaxmy Manoraj

tlf: 23169592

puspalaxmy.manoraj@ude.oslo.kommune.no

 

Konsulent

Barbro Haugen

tlf: 23169590

 

Sekretær

Maha Ben Massaoud

tlf: 23169590

ben.massaoud.maha@ude.oslo.kommune.no

 

 

 

 

 

Her finner du en liste med kontaktinformasjon som skolens kontaktlærere.