Ledelse og administrasjon

Rektor

Annike Løkås
Tlf: 23169596
annike.lokas@ude.oslo.kommune.no

Assisterende rektor

Lars Petterson
Tlf: 23169597
lars.petterson@ude.oslo.kommune.no

Inspektør 

Ottar Olasson Haugbo
Tlf: 23169594
ottar.olasson.haugbo@ude.oslo.kommune.no

Inspektør

Marit Skau
Tlf: 23169593
marit.skau@ude.oslo.kommune.no

Avdelingsleder for AKS

Ewelina Knutsen
Tlf: 23169581
ewelina.knutsen@ude.oslo.kommune.no

Sosialpedagogisk rådgiver

Navnit Pahil
Tlf: 23169594
navnit.pahil@ude.oslo.kommune.no

Kontorleder

Puspalaxmy Manoraj
Tlf: 23169590
puspalaxmy.manoraj@ude.oslo.kommune.no

Konsulent

Barbro Haugen
Tlf: 23169590
barbro.haugen@ude.oslo.kommune.no