Kontakt AKS

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Avdelingsleder for Bjørndal Aktivitetskole

Annike Løkås 
Telefon: 23 16 95 81
annike.lokas@ude.oslo.kommune.no

Bjørndal Aktivitetsskole
Granbergstubben 7
1275 Oslo

Baseledere

1. trinn:

Melissa Sorouri
Basetelefon: 476 57 480 

melisa2412@osloskolen.no

2. trinn: 

Sunniva Holt Rowan
Basetelefon:  906 42 296
sunniv0108@osloskolen.no

3. trinn: 

Joseph Sylvareik
Basetelefon: 476 38 461
josya007@osloskolen.no  

4. trinn:  

Liv Huser

Basetelefon: 476 61 184  
liv1405@osloskolen.no