Kontakt AKS

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Inspektør og avdelingsleder for AKS

Ewelina Knutsen
Telefon: 23 16 95 81
ewelina.knutsen@ude.oslo.kommune.no

Bjørndal Aktivitetsskole
Granbergstubben 7
1275 Oslo