Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten på Bjørndal skole:   

 

Helsesykepleier: Karianne Strøm

Trefftid: Mandag-fredag kl.09-14.30 (torsdag varierende)

Tlf: 94 78 33 67

Mail: karianne.strom@bsn.oslo.kommune.no

 

Sykepleier for Mottaksklasser: Grace Moriku Akeri

Trefftid: Mandager kl. 09-14.30

Tlf: 90 41 00 08

Mail: grace.moriku.akeri@bsn.oslo.kommune.no

 

Fysioterapeut: Charlotte B. Jacobsen

Trefftid: Tirsdag og fredag kl. 09-14.30

Tlf: 46 83 30 52

Mail: charlotte.bjornsgaard.jacobsen@bsn.oslo.kommune.no

 

Fagleder i skolehelsetjenesten, Siv Børjesson mobil 90 65 29 87, kan også kontaktes ved behov.

 

HVA ER SKOLEHELSETJENESTEN?

Helsesykepleier i skolehelsetjenesten er en del av kommunens lovbestemte helsetjenester som alle barn og unge har rett på.

Helsesykepleier har kontor på skolen. Hun har eget journalsystem og skolen har egen skolemappe med info om hvert enkelt barn. Foresatte må gi samtykke til at helsesykepleier og skolen deler informasjon om barnet ved samarbeid. Helsesykepleier har et tett samarbeid med skolen, er en del av skolens ressurs- og tverrfaglige team og har faste samtaler og møter med sosiallærer/rådgiver.

 

På Bjørndal skole er skolefysioterapeuten en del av skolehelsetjenesten og har tett samarbeid med helsesykepleier. Fysioterapeuten jobber både med grupper og gjør individuelle vurderinger. Både helsesykepleier og fysioterapeut kan henvise videre til ordinær fysioterapitjeneste, som har kontorer på Holmlia senter vei 9.

 

Skolehelsetjenesten plikter å føre journal med helseopplysninger på alle elever. Journalen har fulgt barnet siden fødsel og oppfølging på helsestasjonen. Foresatte/barnet har rett til innsyn i journalen. Hvis barnet flytter, vil journalen bli overført til ny skole for å sikre faglig forsvarlig oppfølging

 

Alle som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt (jf. Lov om helsepersonell).

Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle barn i skolealder og omfatter fysisk, psykisk og sosial helseoppfølging.

 

Helsesykepleier og fysioterapeut er opptatt av barnet og familiens helse og trivsel, og tilbyr individuell tilpasset oppfølging med råd og støtte etter behov. Skolehelsetjenesten har ellers et fast program utarbeidet etter Nasjonale faglige retningslinjer- og veiledere.

 

Skolehelsetjenesten:

 • gir helseopplysning, undervisning, rådgivning og veilednin, individuelt og i grupper/ klasser.
 • vaksinerer.
 • har tilbud om åpen dør- er tilgjengelig for barna uten avtale.
 • er koordinator, følger opp individuell plan og er ansvarlig for ansvarsgrupper.
 • deltar på møter.
 • henviser og samarbeider med andre instanser:
  • F.eks. barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT), logoped, fysioterapeut, familiesenteret, sosial- og barnevernstjenesten, arbeids- og velferdsetaten (NAV) og spesialisthelsetjenesten (sykehus)

   Elever, foreldre og lærere er velkomne til å ta kontakt ved behov. Spørsmål eller beskjeder kan sendes via skolens kontor eller direkte til skolens helsesykepleier.

  • Ved forandring av timeavtale er det viktig å gi beskjed i god tid, slik at timen evt. kan benyttes av noen andre.

    

   Behandling av sykdom og skade henvises til egen fastlege eller legevakt.

    

   SKOLEHELSESTJENESTENS FASTE PROGRAM:

    

    

    

   1.klasse:

   Evt. delta på foreldremøte. Besøk og presentasjon av helsesykepleier i klassene.

   Alle elever med foresatte vil bli innkalt til skolestartsamtale hos helsesykepleier og evt. skolestartundersøkelse hos legen. Det blir en samtale om barnets helse og trivsel, måling av høyde og vekt, og evt. somatisk undersøkelse hos legen. Det blir tatt hørselstest og synstest ved behov.

    

   2.klasse:

   Vaksine mot difteri/stivkrampe/kikhoste og polio (DTP-IPV).

    

   3.klasse:

   Høyde- og vektmåling, og helsestund i klassen.

    

   5.klasse:

   Klasseundervisning om psykisk helse, bruk av metoden Psykologisk Førstehjelp.

    

   6.klasse:

   Vaksine mot meslinger, kusma, røde hunder (MMR).

   Helseopplysning med elevene i kjønnsdelte grupper om seksuell helse og kroppens utvikling.

    

   7.klasse:

   Vaksine mot det kreftfremkallende Humant Papilloma viruset (HPV). 2 doser i løpet av 7 klasse.

    

 

Skolehelsetjenesten ved Bjørndal skole

Helsesykepleier: Karianne Strøm

Trefftid: Mandag-fredag kl.09-14.30 (torsdag varierende)

Tlf: 94783367

Mail: karianne.strom@bsn.oslo.kommune.no

 

Sykepleier for Mottaksklasser: Grace Moriku Akeri

Trefftid: Mandag 09-14.30

Tlf: 90410008

Mail: grace.moriku.akeri@bsn.oslo.kommune.no

 

Fysioterapeut: Charlotte B. Jacobsen

Trefftid: Tirsdag og fredag 09-14.30

Tlf: 46833052

Mail: charlotte.bjornsgaard.jacobsen@bsn.oslo.kommune.no