Vår profil

Bjørndal skole

Skolen har 465 elever på 1.–7. trinn og ca. 70 ansatte. Vi huser også en mottaksklasse for nyankomne minoritetsspråklige elever.  Alle trinn har sitt eget klassehus med tre klasserom og to grupperom.  

Det er etablert et godt samarbeid mellom lokale lag og skolen. Skolen har både gymsal og aula som lånes ut til Bjørndal Idrettslag, Bjørndalskolenes musikkorps og Bjørndal barne- og ungdomsteater.

Skolen ligger i hjertet av Bjørndal med flotte uteområder for lek og fysisk aktivitet. Meklenborg idrettsanlegg og marka ligger i nær gåavstand fra skolen.