FAU

Elever i skogen

Alle foreldre som har barn i skolen er medlemmer av skolens foreldreråd. Hver klasse velger klassens foreldrerepresentanter. En eller flere av disse deltar i foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. Foresatte som ønsker at FAU skal ta opp saker må kontakte sin klasses FAU-representant.

Grupper

FAU arbeidet organiseres i grupper, der hvert klassetrinn har ansvar for ulike oppgaver. Dette betyr at det er viktig at hver klasse har foreldrerepresentanter som møter på FAU-møtene. Følgende ansvarsområder har de ulike trinnene:

  • Arrangement (2., 3., og 7. trinn)
  • Media og kommunikasjonsgruppe (2. og 5. trin)
  • Natteravngruppe (4. og 7. trinn)
  • 17- mai-gruppe (6. trinn)

 

I tillegg til disse gruppene har FAU et styre som er ansvarlig for å organisere arbeidet og være kontaktpersoner mellom FAU og skolens ledelse. Se brev fra august for mer utfyllende informasjon om de ulike gruppene.

 

Kontakt styret: bentejanderberg@hotmail.com