FAU

Elever i skogen

Alle foreldre som har barn i skolen er medlemmer av skolens foreldreråd. Hver klasse velger klassens foreldrerepresentanter. En eller flere av disse deltar i foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. Foresatte som ønsker at FAU skal ta opp saker må kontakte sin klasses FAU-representant.

Grupper

FAU arbeidet organiseres i grupper, der hvert klassetrinn har ansvar for ulike oppgaver. Dette betyr at det er viktig at hver klasse har foreldrerepresentanter som møter på FAU-møtene. Følgende ansvarsområder har de ulike trinnene:

  • Arrangement (2., 3., og 7. trinn)
  • Media og kommunikasjonsgruppe (2. og 5. trinn)
  • Natteravngruppe (4. og 7. trinn)
  • 17- mai-gruppe (6. trinn)

 

I tillegg til disse gruppene har FAU et styre som er ansvarlig for å organisere arbeidet og være kontaktpersoner mellom FAU og skolens ledelse. Se brev fra august for mer utfyllende informasjon om de ulike gruppene.

 

Kontakt FAU leder: 

Leder FAU: Farukh Quseshi: farukh_qureshi@hotmail.com

 

 

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU