FAU

Elever i skogen

Alle foreldre som har barn i skolen er medlemmer av skolens foreldreråd. Hver klasse velger klassens foreldrerepresentanter. En eller flere av disse deltar i foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen.

 

Grupper

FAU arbeidet organiseres i grupper, der hvert klassetrinn har ansvar for ulike oppgaver. Dette betyr at det er viktig at hver klasse har foreldrerepresentanter som møter på FAU-møtene. Følgende ansvarsområder har de ulike trinnene:

  • Arrangement (2., 3., og 7. trinn)
  • Media og kommunikasjonsgruppe (2. og 5. trin)
  • Natteravngruppe (4. og 7. trinn)
  • 17- mai-gruppe (6. trinn)

 

I tillegg til dise gruppene har FAU et styre som er ansvarlig for å organisere arbeidet og være kontaktpersoner mellom FAU og skolens ledelse. Se brev fra august for mer utfyllende informasjon om de ulike gruppene.

 

Møter for våren 2017

11/1, 1/3, 26/4
Foredrag om Nettvett i skolens aula: 18/1 kl. 18:30
 

 

 

Styret i FAU

  Bente Janderberg (Leder)

  bentejanderberg@hotmail.com

  95 276 119

  Barkouki, Nisring Maktabi (Nestleder)

  nisrin.m.barkouki@gmail.com

  40200116

  Qureshi, Adil Inam (Sekretær)

adil_max@hotmsil.com

  47246760

  Farukh Qureshi (Medlem)

  farukh_qureshi@hotmail.com

  47 391 608

 

Drawing of a city