Skolemelk

Bestill skolemelk på www.skolelyst.no.

Skolemelkordningen er frivillig for skolene og alle landets grunnskoler får tilbud om å benytte den elektroniske bestilling systemet. Det er i dag i overkant av 1800 skoler som benytter seg av dette tilbudet.