Elevrådet

Hvert år velger alle klassene sine representanter til elevrådet. Elevrådet er delt inn i "Lille elevrådet" for 1.–4. trinn og "Store elevrådet" for 5.–7. trinn.

Elevrådet behandler saker som opptar elevene og aktuelle saker blir tatt videre til skolens ledelse og til skolemiljøutvalget (SMU). Elevrådets leder er Trine Wangsvik.