Elevrådet

Hvert år velger alle klassene sine representanter til elevrådet. Elevrådet er delt inn i "Lille elevrådet" for 1.-4. trinn og "Store elevrådet" for 5.-7. trinn.

 

Elevrådet behandler saker som opptar elevene og aktuelle saker blir tatt videre til skolens ledelse og til skolemiljøutvalget (SMU). Elevrådets leder er Trine Indgjerd.