Elevrådet

Barn som løper i skolegård

Elevrådet behandler saker som opptar elevene og aktuelle saker blir tatt videre til skolens ledelse og til skolemiljøutvalget (SMU).