Permisjonsreglement

Oslostandarden er utarbeidet på oppdrag fra byrådet (Bystyremelding nr. 1/2013) og inngår i byrådets strategi for sosial mobilitet. Foresatte får mer informasjon på høstens foreldremøter.

Her finner du Oslostandarden.