Ordensregler

Bibliotek

Vi fokuserer på

  • God språkbruk
  • God oppførsel
  • Holde orden
  • Følge beskjeder
  • Følge felles rutiner

 

Last ned fullstendige ordensregler for å lese mer.