Mattilbud

Elevenes matservering på skolen og AKS vil kunne gi helsegevinster og gode måltidsvaner for resten av livet. Riktige næringsstoffer vil bidra til vekst og utvikling, god tannhelse, forebygge overvekt og kostholdsrelaterte sykdommer. Skolen og AKS skal jobbe forebyggende og helsefremmende og gi elevene sunne matvaner.

Elevene skal bli inspirert til sunn og god matlaging, som er anbefalingene for et sunt kosthold fra helsemyndighetene. Anbefalingene bygger på en gjennomgang av vitenskapelig litteratur om sammenhengen mellom kosthold, fysisk aktivitet og helse. Sunn hverdagsmat og et variert kosthold gir elevene et godt grunnlag for god helse og bidrar til viktige næringsstoffer som kroppen trenger. Et sunt kosthold er viktig for læring og konsentrasjon. 

Mat og drikke på skolen og AKS utgjør en betydelig del av elevenes totale kosthold. Maten på AKS, enten den er medbrakt eller tilberedt, er derfor av stor betydning for barns utvikling og helse. Gode rammer rundt måltidene er viktig for å gi barna gode måltidsopplevelser og trivsel. 

 

På Bjørndal aktivitetsskole tilbyr vi følgende:   

Mattilbudet er basert på helsedirektorratets anbefalinger for sunt og variert kosthold. Måltidene vi serverer er varm mat laget fra bunnen, av Rahila Bano - kjøkkenassistent. I alle skolens ferier (untatt fellesferie i Juli) serverer AKS et måltid hver dag.  AKS serveringen skjer trinnvis nede på Aktivitetshuset, i den store spisesalen og i klasserom. De dagene elevene spiser egen matpakke på AKS, spiser elevene også i klasserommene.  

 

1. trinn (Blå base): Matservering mandag og torsdag, matpakke og frukt øvrige dager.  

2. trinn (Rød base): Matservering mandag og torsdag, matpakke og frukt øvrige dager.  

3. trinn (Grønn base): Matservering onsdag og fredag, matpakke og frukt øvrige dager.  

4. trinn (Gul base): Matservering onsdag og fredag,  matpakke og frukt øvrige dager.   

 

 

 

AKS-brødskive-grønn