Mattilbud

Som en flerkulturell skole har vi valgt å satse på fisk, grønnsaker og frukt, noe som har falt i god smak hos våre elever og blitt tatt imot med stor entusiasme blant våre foresatte.

 

De dagene AKS serverer mat skjer bespisningen trinnvis nede på Aktivitetshuset, i den store spisesalen. De dagene elevene spiser egen matpakke på AKS, spiser elevene på sine respektive baser.

 

AKS-brødskive-grønn