Mattilbud

Som en flerkulturell skole har vi valgt å satse på fisk, grønnsaker og frukt, noe som har falt i god smak hos våre elever og blitt tatt imot med stor entusiasme blant våre foresatte.

Som en av få AKS'er i Oslo har vi matservering 3 ganger i uken, der elevene får servert spennende varm mat alle de tre dagene. Menyen varierer fra uke til uke og vår ansvarlig baseleder finner hele tiden frem nye matretter som kan friste våre elever.

De dagene AKS serverer mat skjer bespisningen trinnvis nede på Aktivitetshuset, i den store spisesalen. De dagene elevene spiser egen matpakke på AKS, spiser elevene på sine respektive baser.

Matservering i kantinen:

Mandager, onsdager og fredager

Ekstra matpakke til AKS-måltid:

Tirsdager og torsdager