Åpningstider

Heldagsplass:

  • Morgenåpning fra klokken 07.30–08.15.
  • Hver dag etter skoletid frem til 17.00.
  • Alle dager i skolens ferier- og fridager med unntak av Juli, julaften, nyttårsaften og helligdager.


Gratis kjernetid:

  • Hver dag etter skoletid frem til 15.30.
  • 2 dager i skolens hele ferieuker.
  • 1/2 dag ved inneklemte dager.


Bjørndal Aktivitetsskole tilbyr morgenåpning for elever med heldagsplass i AKS fra klokken 07.30–08.15 hver dag. Det legges til rette for en rolig start på dagen med en av våre AKS-assistenter eller baseleder som setter i gang med brettspill, tegning eller perling. Barna har også mulighet til å spise medbrakt frokost.

Som en av få aktivitetsskoler i Oslo, holder Bjørndal Aktivitetsskole åpent frem til 17.00. Når elevene er på skolen, er baseledere og AKS-leder tilgjengelig for spørsmål og beskjeder.

Beskjeder om henting / andre avtaler skal gjøres innen 13.00 samme dag via skolemelding til baseleder. 

Ved skolens ferier har vi heldagsåpent fra 07.30–17.00.

Vi holder stengt hele juli måned, julaften, nyttårsaften, samt alle offisielle helligdager.