Åpningstider

Heldagsplass:

  • Morgenåpning fra klokken 07.30–08.15.
  • Hver dag etter skoletid frem til 17.00.
  • Alle dager i skolens ferier- og fridager med unntak av Juli, julaften, nyttårsaften og helligdager.


Gratis kjernetid:

  • Hver dag etter skoletid frem til 15.30.
  • 2 dager i skolens hele ferieuker.
  • 1/2 dag ved inneklemte dager.


Bjørndal Aktivitetsskole tilbyr morgenåpning for elever med heldagsplass i AKS fra klokken 07.30–08.15 hver dag. Morgenåpningen foregår i aktivitetsskolebygget, i den store spisesalen. Det legges til rette for en rolig start på dagen med en av våre AKS-assistenter eller baseleder som setter i gang med brettspill, tegning eller perling. Barna har også mulighet til å spise medbrakt frokost.

Som en av få aktivitetsskoler i Oslo, holder Bjørndal Aktivitetsskole åpent frem til 17.00. Når elevene er på skolen, er baseledere og AKS-leder tilgjengelig for spørsmål og beskjeder.

Beskjeder om henting / andre avtaler skal gjøres innen 13.00 samme dag per e-post til baseleder eller via basetelefon.

Ved skolens ferier har vi heldagsåpent fra 07.30–17.00.

Vi holder stengt hele Juli måned, julaften, nyttårsaften, samt alle ofisielle helligdager.