Biblioteket

Bibliotek

I løpet av de siste årene har elever vært med på å lage bøker om land de har røtter i, f.eks. Pakistan, Sri Lanka og Makedonia. Disse er til utlån. Det er mange kriker og kroker som elevene kan sitte og lese i. Puter og kosedyr er med på å skape trivsel for mange barn.

Alle klasser har egne timer på biblioteket hver uke. Annenhver uke samles klassen til det vi kaller "bokkino" eller fortellerstund, den andre uken er det utlån og levering som er viktigst. På biblioteket kan også elever komme og jobbe etter avtale med kontaktlærer og bibliotekslærere.

Tone og Randi arbeider på biblioteket. Tone har sin fulle hyre med å registrere innlevering og utlån, og Randi forsøker å hjelpe barna med å finne bøker som passer. Biblioteket har god hjelp av elever som er opplært til å betjene skranken for utlån/levering. Vi kan trygt si at biblioteket er et populært sted for elevene.

 

Database

Her kan du sjekke hvilke bøker vi har, og om er ledige:

 

https://oslo-gs.mikromarc.no/Mikromarc3/default.aspx?Unit=6521&db=oslo-gs 

 

Du kan gjerne reservere bøker ved å sende en e-post til randi.karlung@osloskolen.no. .