3.trinn (Rød base)

Baseleder:         Liv Huser 

E-post:                Liv1405@osloskolen.no

Basetelefon:     476 38 461

Medarbeidere: 

  • Anna Choudhry  
  • Asia Munir 
  • Maria Yvette Moen 
  • Omar Akhtar  
  • Kirsten Merete Lohne