Jul på Bjørndal skole

julekule

Luciafeiring: den 13.12.16

4 trinn har ansvaret. De går innom hvert klasserom og synger, og deler ut luciaboller som 6. trinn har laget.

 

Gudstjeneste: den 15.12.16 på Bjørndal kirke

5.trinn har ansvaret for gudstjenesten, i samarbeid med presten. Elever som skal være med må levere svarslipp til sin kontaktlærer.

-      1.-2. trinn 09.00

-      3.-4. trinn 10.00

-      6.-7. trinn 11.00

 

Sangsamling: den16.12.16

-      Det blir to samlinger 09.15-10.00 og 12.00-12.45

 

Juleverksted: den 19.12.16-21.12.16

Klassene har juleverksted i klasserommet sitt i løpet av den siste uken.

 

Juletregang: den 21.12.16

- I aulaen møtes 1. og 4. trinn kl: 09.00, til juletregang.

 

Siste skoledag: den 21.12.16

Elevene slutter tidligere denne dagen, klokken 11.30.