Mangfold og identitet

Mangfold og identitet

Hvert trinn fokuserer på et eget tema som er knyttet til skolens hovedtema. I løpet av perioden vil vi også feire FN dagen og lære om barnekonvensjonen.

I tillegg skal alle klasser jobbe ekstra med lesing i denne perioden og alle elevene skal delta på lesekurs i klassen.

 

Hva kan foresatte hjelpe til med?

- Snakk med barna hjemme om:

Hvordan ville verden vært hvis alle var helt like?

Hvorfor er det fint at vi er forskjellige?

Hvorfor er det viktig at vi respekterer at vi er forskjellige?

Hvorfor er det viktig å øve på å lese?

 

 

Temaer på trinn

1. og 2. trinn

Familien min og jeg

På 1. og 2.trinn vil vi snakke sammen om hvem som er del av familien vår, og hvem vi selv er. Hva liker vi? Hva er vi flinke til? Hva syns vi er vanskelig?

 

3. og 4. trinn

Jenter og gutter

På 3. og 4.trinn vil vi lære mer om forskjellene og likhetene mellom, og blandt, gutter og jenter, og hvor viktig det er å kunne få lov å være seg selv.

5.-7.trinn

På 7.trinn skal vi se på mangfoldet i Norge. Hva betyr det å være norsk?

På 6.trinn skal vi jobbe med temaet "Ikke like, men like bra!", hvor vi skal lære om likeverd, likestilling og pubertet.

5.trinn skal lære mer om menneskerettighetene.