Velkommen til foreldremøte

Barn som løper i skolegård

Vi minner om at foreldremøtet er obligatorisk og at foresatte som ikke har mulighet til å møte på foreldremøtet må gi beskjed på SMS til kontaktlærer i forkant av møtet.

 

17.30 – 18.30: 2.trinn, 3.trinn, og mottak møter i klasserommene

18.30 – 19.30: 4.trinn, 5.trinn og 6.trinn møter i klasserommene

 

Barnevakt på AKS: Foresatte må melde behov på forhånd - frist tirsdag kl 13.

 

17.30 – 19.30: Åpen skole

  • presentasjoner og stands i gymsalen (se oversikt på baksiden)
  • skolens ledelse og administrasjon er tilgjengelig i aulaen
  • åpent bibliotek og omvisning i undervisningsrom i hovedbygget
  • musikk i skolegården
  • enkel kafe på personalrommet

 

Vi ønsker at alle foresatte besøker de ulike rommene og aktivitetene og at dere tar dere tid til å snakke med både skolens ansatte, andre foresatte og våre samarbeidspartnere som stiller opp i gymsalen.

 

GYMSAL:
Bjørndal IF
Bjørndalskolenes skolekorps
Bjørndal frivilligsentral
Natteravnene
Bjørnholt Bibliotek
Helsetjenesten ved helsesøster
Familiesenteret
Barnevernet
PPT
Troll karate
Strykerne
og flere

 

AULA:
Skolens ledelse
AKS
Elevråd
FAU

 

HOVEDBYGGET:
Bibliotek
Musikkrommet
Kunst og håndverk
Skolekjøkkenet
Baserom
Personalrommet (enkel kafe)

 

 

Vi gleder oss til å møte dere alle.

På vegne av alle ansatte på Bjørndal skole

 

Annike Løkås
Rektor